My Kingdom Ho Chi Minh 173 Phan Đăng Lưu, Phường 1

Address and opening hours

  • 173 Phan Đăng Lưu, Phường 1
    Ho Chi Minh


  • 2 839 484 246

  • Mon: 9:00am-6:00pm, Tue: 9:00am-6:00pm, Wed: 9:00am-6:00pm, Thu: 9:00am-6:00pm, Fri:9:00am-6:00pm, Sat: 9:00am-6:00pm, Sun: 9:00am-6:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Ho Chi Minh - children
Latest promotions