My Kingdom Ho Chi Minh 402A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông

Address and opening hours

  • 402A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông
    Ho Chi Minh


  • 028 36365641‬

  • Mon: 9:00am-6:00pm, Tue: 9:00am-6:00pm, Wed: 9:00am-6:00pm, Thu: 9:00am-6:00pm, Fri:9:00am-6:00pm, Sat: 9:00am-6:00pm, Sun: 9:00am-6:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Ho Chi Minh - children
Latest promotions