My Kingdom Ho Chi Minh Tầng 4, gian hàng 4-07, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12

Address and opening hours

  • Tầng 4, gian hàng 4-07, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12
    Ho Chi Minh


  • (028)36365446

  • Mon: 9:00am-8:00pm, Tue: 9:00am-8:00pm, Wed: 9:00am-8:00pm, Thu: 9:00am-8:00pm, Fri:9:00am-8:00pm, Sat: 9:00am-8:00pm, Sun: 9:00am-8:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions