My Kingdom Ho Chi Minh L3-05D, Vincom Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú

Address and opening hours

  • L3-05D, Vincom Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú
    Ho Chi Minh


  • 2835355696

  • Mon: 10:00am-8:00pm, Tue: 10:00am-8:00pm, Wed: 10:00am-8:00pm, Thu: 10:00am-8:00pm, Fri:10:00am-8:00pm, Sat: 10:00am-8:00pm, Sun: 10:00am-8:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions