My Kingdom Ho Chi Minh 204 Trương Công Định, Phường 14

Address and opening hours

  • 204 Trương Công Định, Phường 14
    Ho Chi Minh


  • (028) 36209929

  • Mon: 9:00am-8:00pm, Tue: 9:00am-8:00pm, Wed: 9:00am-8:00pm, Thu: 9:00am-8:00pm, Fri:9:00am-8:00pm, Sat: 9:00am-8:00pm, Sun: 9:00am-8:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions