My Kingdom Ho Chi Minh Số 416 Lê Văn Sỹ, Phường 14

Address and opening hours

  • Số 416 Lê Văn Sỹ, Phường 14
    Ho Chi Minh


  • 2835356836

  • Mon: 9:00am-6:00pm, Tue: 9:00am-6:00pm, Wed: 9:00am-6:00pm, Thu: 9:00am-6:00pm, Fri:9:00am-6:00pm, Sat: 9:00am-6:00pm, Sun: 9:00am-6:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Ho Chi Minh

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions