My Kingdom Hà Nội Số 7 Trần phú, Phường Điện Biên

Address and opening hours

  • Số 7 Trần phú, Phường Điện Biên
    Hà Nội


  • (024) 32005134

  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions