My Kingdom Hà Nội ki ot 36 tòa HH1C linh đàm, Phường Hoàng Liệt

Address and opening hours

  • ki ot 36 tòa HH1C linh đàm, Phường Hoàng Liệt
    Hà Nội


  • (024) 73031298

  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions