My Kingdom Hà Nội Tầng 1 và tầng 2, SN 23, dãy TT4, Dự án HD MON City, Phường Mỹ Đình Ii

Address and opening hours

  • Tầng 1 và tầng 2, SN 23, dãy TT4, Dự án HD MON City, Phường Mỹ Đình Ii
    Hà Nội


  • 2432002569

  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions