My Kingdom Hà Nội Lô số L4-21B, tại Tầng 4, TTTM Vincom center Phạm Ngọc Thạch, số 2 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự

Address and opening hours

  • Lô số L4-21B, tại Tầng 4, TTTM Vincom center Phạm Ngọc Thạch, số 2 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự
    Hà Nội


  • 2436374074

  • Mon: 10:00am-9:30pm, Tue: 10:00am-9:30pm, Wed: 10:00am-9:30pm, Thu: 10:00am-9:30pm, Fri:10:00am-9:30pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Hà Nội - children
Latest promotions