My Kingdom Hà Nội Ki ốt 21,22 tập thể B4 Kim liên, Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên

Address and opening hours

  • Ki ốt 21,22 tập thể B4 Kim liên, Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên
    Hà Nội


  • (024) 32000596

  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Hà Nội - children
Latest promotions