My Kingdom Hà Nội 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành

Address and opening hours

  • 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành
    Hà Nội


  • (0242)2113198

  • Mon: 10:00am-10:00pm, Tue: 10:00am-10:00pm, Wed: 10:00am-10:00pm, Thu: 10:00am-10:00pm, Fri:10:00am-10:00pm, Sat: 10:00am-10:00pm, Sun: 10:00am-10:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hà Nội

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Hà Nội - children
Latest promotions