My Kingdom Yên Bái Lô L3 - 07, tầng 3 TTTM Vincom Plaza, Phường Nguyễn Thái Học

Address and opening hours

  • Lô L3 - 07, tầng 3 TTTM Vincom Plaza, Phường Nguyễn Thái Học
    Yên Bái


  • 2162220388

  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Yên Bái

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions