My Kingdom Việt Trì Lô số L2 -06 Tầng 2 Trung Tâm Thương Mại Vincom, Plaza Việt Trì, Phường Tiên Cát

Address and opening hours

  • Lô số L2 -06 Tầng 2 Trung Tâm Thương Mại Vincom, Plaza Việt Trì, Phường Tiên Cát
    Việt Trì


  • 2102223777

  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Việt Trì

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions