My Kingdom Đắk Lắk Lầu 2 2K29+2K30 Góc đường Nguyễn Thị Định và đường Vành đai phía Tây, Xã Cuebuor

Address and opening hours

  • Lầu 2 2K29+2K30 Góc đường Nguyễn Thị Định và đường Vành đai phía Tây, Xã Cuebuor
    Đắk Lắk


  • 2623522220

  • Mon: 10:00am-7:00pm, Tue: 10:00am-7:00pm, Wed: 10:00am-7:00pm, Thu: 10:00am-7:00pm, Fri:10:00am-7:00pm, Sat: 10:00am-7:00pm, Sun: 10:00am-7:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Đắk Lắk

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions