My Kingdom Rạch Giá Lô L04-14 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi

Address and opening hours

  • Lô L04-14 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi
    Rạch Giá


  • (0297) 3678777

  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Rạch Giá

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions