My Kingdom Cần Thơ 21B Mậu Thân, Phường Xuân Khánh

Address and opening hours

  • 21B Mậu Thân, Phường Xuân Khánh
    Cần Thơ


  • (0292) 3730700

  • Mon: 9:00am-7:00pm, Tue: 9:00am-7:00pm, Wed: 9:00am-7:00pm, Thu: 9:00am-7:00pm, Fri:9:00am-7:00pm, Sat: 9:00am-7:00pm, Sun: 9:00am-7:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Cần Thơ

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Cần Thơ - children
Latest promotions