My Kingdom Cần Thơ Tầng Trệt Lô Số 1, Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú

Address and opening hours

  • Tầng Trệt Lô Số 1, Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú
    Cần Thơ


  • Mon: 8:00am-10:00pm, Tue: 8:00am-10:00pm, Wed: 8:00am-10:00pm, Thu: 8:00am-10:00pm, Fri:8:00am-10:00pm, Sat: 8:00am-10:00pm, Sun: 8:00am-10:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Cần Thơ

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions