My Kingdom Tây Ninh 855 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh

Address and opening hours

  • 855 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh
    Tây Ninh


  • (027) 63535911

  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Tây Ninh

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions