My Kingdom Biên Hòa 02-03 tầng 2, 1058 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong

Address and opening hours

  • 02-03 tầng 2, 1058 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong
    Biên Hòa


  • (028) 62624937

  • Mon: 9:30am-6:00pm, Tue: 9:30am-6:00pm, Wed: 9:30am-6:00pm, Thu: 9:30am-6:00pm, Fri:9:30am-6:00pm, Sat: 9:30am-6:00pm, Sun: 9:30am-6:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Biên Hòa

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions