My Kingdom Đồng Xoài 1137 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình

Address and opening hours

  • 1137 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình
    Đồng Xoài


  • 2713886678

  • Mon: 10:00am-7:00pm, Tue: 10:00am-7:00pm, Wed: 10:00am-7:00pm, Thu: 10:00am-7:00pm, Fri:10:00am-7:00pm, Sat: 10:00am-7:00pm, Sun: 10:00am-7:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Đồng Xoài

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions