AEON Hai Phong Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân

Address and opening hours

  • Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân
    Hai Phong


  • 84 225 3525 888

  • Mon-Fri: 10:00am-10:00pm, Sat-Sun: 9:00am-10:00pm

  • https://www.aeon.com.vn

Current promotions

AEON stores - Hai Phong

AEON - Nearest stores

Retailers in Hai Phong - shopping centers
Latest promotions