AEON Binh Duong Bình Dương Canary, Số 01 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao

Current promotions

close
spinner

Address and opening hours

  • Bình Dương Canary, Số 01 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao
    Binh Duong


  • 0274 6259 333

  • Mon-Fri: 10:00am-10:00pm, Sat-Sun: 9:00am-10:00pm

  • https://www.aeon.com.vn

AEON stores - Binh Duong

AEON - Nearest stores

Latest promotions