My Kingdom Da Nang 516 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông

Address and opening hours

  • 516 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông
    Da Nang


  • (0236) 3613166

  • Mon: 9:00am-7:00pm, Tue: 9:00am-7:00pm, Wed: 9:00am-7:00pm, Thu: 9:00am-7:00pm, Fri:9:00am-7:00pm, Sat: 9:00am-7:00pm, Sun: 9:00am-7:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Da Nang

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions