My Kingdom Huế Tầng 3, quầy L3-05, Vincom Plaza Huế, 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận

Address and opening hours

  • Tầng 3, quầy L3-05, Vincom Plaza Huế, 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận
    Huế


  • 2 343 686 897

  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Huế

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions