My Kingdom Bến Tre Số 90 -92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương

Address and opening hours

  • Số 90 -92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương
    Bến Tre


  • 2753575288

  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Bến Tre

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Bến Tre - children
Latest promotions