My Kingdom Bến Tre Tầng 1, đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 60), Xã Sơn Đông

Address and opening hours

  • Tầng 1, đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 60), Xã Sơn Đông
    Bến Tre


  • 2753560008

  • Mon: 8:00am-8:00pm, Tue: 8:00am-8:00pm, Wed: 8:00am-8:00pm, Thu: 8:00am-8:00pm, Fri:8:00am-8:00pm, Sat: 8:00am-8:00pm, Sun: 8:00am-8:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Bến Tre

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Bến Tre - children
Latest promotions