My Kingdom Hải Dương Số 39 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Lê Thanh Nghị

Address and opening hours

  • Số 39 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Lê Thanh Nghị
    Hải Dương


  • 2203558985

  • Mon: 8:30am-9:00pm, Tue: 8:30am-9:00pm, Wed: 8:30am-9:00pm, Thu: 8:30am-9:00pm, Fri:8:30am-9:00pm, Sat: 8:30am-9:00pm, Sun: 8:30am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hải Dương

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Hải Dương - children
Latest promotions