Yes24 Offer 1.4.2020 - 15.4.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

Yes24 Offer 1.4.2020 - 15.4.2020 - page 1 - NO LONGER VALID

1
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 1.
1

Scroll through this Yes24 offer valid from 1.4.2020 to 15.4.2020 to see the latest deals. On 1 pages of the current offer, you will find the best goods from the Online Department Stores category. If you want to save on your next shopping trip to Yes24, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 1. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Yes24, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
THÔNG BÁO! Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/202o, Yes24 vẫn cung cấp dịch vụ và hỗ trợ các hoạt động mua - bán và giao hàng trên ứng dụng/ trang web Yes24. Để tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh và vận hành tốt nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng lệnh cách ly, khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau: Đối tác vận chuyển Thanh toán Chăm sóc khách hàng V HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG Yes24 sẽ cập nhật thông tin mới nhất tại Fanpage Yes24 24 VIETNAM

Yes24 promotions

Most popular promotions