WinMart offer - 13.02 - 29.02.2024 - page 9 *

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 9.
9 / 25

* Valid at these WinMart stores

Show more

Products in this offer

 
08 59.900đ/Gói 46.800d Xúc xích winner CP 500g * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình -22% MUA 2 TẶNG 1 Lďa VỊ ĐẦU TAY OMAI 10.800đ/Ly 9.100ª Sóc đầu bếp Đức Việt lắc phô mai dâu 56g BUCHER BOCH Xúc xích vườn bia CP 450g * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình So MEAD 59.000đ/Gói 48.500d Xúc xích Mỹ Đức Việt 500g XUY NICH WINNER SUPER CHEE NGUBAO CHA BIQUE KAHDE QUE a fe Giá chỉ/Gói 13.100 Chả bì que ớt xiêm xanh Ngự Bảo 50g (Hàng tặng cùng loại) CHRYS -ơ Khối lượng tịnh: 500 9 Dic Cha TE QUE Đức độc Hondy HUC XƯA KON VIÊN HONG MUN V 94.600đ/Gói 101.000đ/Gói 76.200 83.300d Xúc xích viên hong khói Đức Việt 450g Que Clar WORLD CITY AGE 10.800ă/Gói 9.300d Xúc xích ăn liền vị bò Đức Việt Handy 105g XUCKICH MY ERICAN M11 of 68.700đ/Gói 50.700d Xúc xích Vienna LC Foods 500g 150 1400-2004 OHSAS 18001 Safe DELICIOUS di? Bánh bao Nhân thập cẩm LC FOODS Xúc xích TO th ATHIAS Giá chỉ/Gói 27.000₫ Xúc xích LC Foods Yummy 200g XÚC XÍCH -26% RED THAM TIỆT TR -20% O HESE MO 36.300đ/Gói 29.100d Bánh bao Đức Việt nhân thập cẩm 270g 61 LC FOODS Xúc xích Ngon Xúc xích tưới Từ thịt Hào hạng li 1.900ê/Gói 10.400d Xúc xích tiệt trùng Red CP 5*20g * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình H-Spoo kitkool . Xúc xích Festival MARIA COOR C SA 2008 Giá chỉ/Gói 33.500d Xúc xích Kitkool Festival 200g GIÒ LỤA TAI BI Giá chỉ/Gói 92.300d Xúc xích phô mai Bucher CP 450g * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình MEAT Deli OKHONG HAN THE C HACCP | KHÔNG CÓ HÀM THẾ Res Auth Thin 78.800đ/Gói 66.600d Xúc xích Vealz CP 500g (10 cái) * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình Giá chỉ/Gói 69.000d Giò lụa Ngự Bảo tại bì cắt khoanh 300g Xúc Xich MUA 2 TẶNG 1 GÓI XÚC XÍCH HANNS TỰ NHIÊN 250G kitkool Gala Pyi Bavage 2 BUCHER S heang ke qull na TẶNG 1 GÓI VEALZ 250G (BÓ KÈM) XZ Xúc Xich Giá chỉ/Gói 37.500d Xúc xích Kitkool Gala/ Coctail 200g GIÒ LUA BÌ ÔT XIỂM XANH kitkool Cocktail Cocktail Sausage ⒸKHONG HAN THE 200 BYSUNNO THUNG HAN 78.900đ/Gói 67.300d Dồi sụn non thượng hạng CP 500g * Không áp dụng tại WinMart Quảng Bình the of MUA 2 TẶNG MEAT De | 1 GÓI XÚC XÍCH HANNS TỰ NHIÊN 250G Giá chỉ/Gói 69.000d Giò lụa Ngự Bảo bì ớt xiêm xanh cắt khoanh 300g

Other WinMart offers

Latest promotions