My Kingdom Thái Bình Số 135 Lê Lợi, Phường Đề Thám

Address and opening hours

  • Số 135 Lê Lợi, Phường Đề Thám
    Thái Bình


  • (0227) 2491355

  • Mon: 8:30am-9:00pm, Tue: 8:30am-9:00pm, Wed: 8:30am-9:00pm, Thu: 8:30am-9:00pm, Fri:8:30am-9:00pm, Sat: 8:30am-9:00pm, Sun: 8:30am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Thái Bình

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Thái Bình - children
Latest promotions