My Kingdom Sóc Trăng 128-130 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 6

Address and opening hours

  • 128-130 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 6
    Sóc Trăng


  • 2 993 638 683

  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Sóc Trăng

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Sóc Trăng - children
Latest promotions