My Kingdom Pleiku 195-197 Hùng Vương, Phường Hội Thương

Address and opening hours

  • 195-197 Hùng Vương, Phường Hội Thương
    Pleiku


  • (0269) 3828994

  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Pleiku

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Pleiku - children
Latest promotions