My Kingdom Lào Cai Số 192 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu

Address and opening hours

  • Số 192 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu
    Lào Cai


  • 2 143 855 010

  • Mon: 8:30am-9:00pm, Tue: 8:30am-9:00pm, Wed: 8:30am-9:00pm, Thu: 8:30am-9:00pm, Fri:8:30am-9:00pm, Sat: 8:30am-9:00pm, Sun: 8:30am-9:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Lào Cai

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Lào Cai - children
Latest promotions