My Kingdom Hạ Long KIOT Số 11A+12A Chân Đế Chung Cư LIDECO Hạ Long, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo

Address and opening hours

  • KIOT Số 11A+12A Chân Đế Chung Cư LIDECO Hạ Long, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo
    Hạ Long


  • 2036290313

  • Mon: 8:30am-9:30pm, Tue: 8:30am-9:30pm, Wed: 8:30am-9:30pm, Thu: 8:30am-9:30pm, Fri:8:30am-9:30pm, Sat: 8:30am-9:30pm, Sun: 8:30am-9:30pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Hạ Long

My Kingdom - Nearest stores

Retailers in Hạ Long - children
Latest promotions