LOTTE Mart Offer 27.03 - 09.04.2024 - NO LONGER VALID - page 9

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 9.
9 / 17

Products in this offer

 
App Store Google play TẢI KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI * Áp dụng khi mua 2 hộp trở lên La Vache qui rit Con bòcuoi -25% VINAMILK, SỮA CHUA L06 VINAMILK SỮA CHUA Nha Dom IT QUONO BOSUNG COLLAGEN | VINAMILK SỬA CHƯA VINAMILK SỬA CHUA ÚNG DỤNG ΤΑΙ MAT SAN VÀ XƯƠNG CHACKHOE CONG T - TRUYỀN THỐNG PHÔ MAI BEL CON BÒ CƯỜI 8M 112G 36.400° 34.300 Đ/HỘP IT QUONG BO SUNG COLLAGEN LỐC 4 SỮA CHUA ĂN VINAMILK NHA ĐAM ÍT ĐƯỜNG/ LỰU ĐỎ 100G 34.400° 25.900 ÍT ĐƯỜNG CÓ ĐƯỜNG/ KHÔNG ĐƯỜNG LỐC 4 SỮA CHUA ĂN VINAMILK 100G 21.200 21.600 Đ/LỐC TANG 1 gói BelCube Việt Quất 26g (5 viên) PHÔ MAI XUỐNG Belcube Vache quirit LaV Plain 22% KEM La Vache qui rit Belcube Gái 24 viên TIẾT KIỆM Belcube Plain 22% KEM Gói 24 viên TIẾT KIỆM 9.000 D 26 Blueberry Ngon Mê L -21% PROmes Promes PROMES SEMI- SEMI SEMI- MILK SKIMED SKITTED SKIMME WHOLE WHOLE WHOL MILK MILK MILK MILK MILK 區 LỐC 6 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG PROMESS NGUYÊN KEM/ 36% ÍT BÉO 200ML 82.500º 64.900 Otto Sôcôla.. Đ/LỐC -37% いちばん CHIBAN ICHIBAN い ICHIBAN % Extracted from 93 Soybean ICHIBAN いちばん LỐC 4 SỮA ĐẬU NÀNH ICHIBAN NGUYÊN CHẤT 180ML 28.500º 17.900€ Ông Thọ – Ông Thọ Ong Tho CAO CẤP 23% SUA KUN Kun SUA KUN SUA SUA KUD TRAI CAY TRAI GAY TRAI CAY TRAI CAY Net weight: 125g PHÔ MAI BELCUBE SỮA 125G 66.100º 59.900 LỐC 4 SỮA TRÁI CÂY KUN 180ML CÁC LOẠI 29.400º Vinamilk Vinamilk 22.700 Đ/LỐC GREEN FARM GREEN FARM DUTCH DUTCH LADY CREAMER D VỊ SOCOL TV 1976 SUA DAC CÓ DƯƠNG CREAMER DAC VIDAU SUA TUOI KHÔNG DƯƠNG SUA TUOI AAA CAO CẤP THUẦN NHIỆT BÁNH MÌ HOA CÚC OTTO SÔ CÔ LA CHIP 300G 45.000º -26% -27% 28.900 TUAN DAT HAY DIED RAND SALT CASHEW NUT Đ/GÓI HẠT ĐIỀU MUỐI TUẤN ĐẠT 300G 155.200 114.900 HBAF 허니버터 아몬드 HONEY BUTTER ALMOND Đ/HỘP HẠNH NHÂN HBAF 120G CÁC LOẠI 97.200º 69.900 Đ/GÓI SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG ÔNG THỌ TUÝP 165G CÁC LOẠI -20% 18.900º 16.900 Slide SOUR CREAM ĐI TUÝP Slide NGUYEN ONION BAN KHOAI TÂY CHIẾN SLIDE 150G CÁC LOẠI -30% 43.600º 34.90 Đ/HỘP SUNDA Chocolate Chevy Candy UMIKA A SUA Nick Chewy Candy KẸO MỀM SUMIKA SỮA/ SÔ CÔ LA 140G 14.000º 9.900 Đ/GÓI SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÔ GÁI HÀ LAN KHÔNG ĐƯỜNG/ CÓ ĐƯỜNG 965ML -30% Lay's Vi Tao Bien Nori 33.900º 29.800 KING Lay's Vị Khoai Tây Tự Nhiên Classic Đ/HỘP FAMILY KHOẠI TÂY CHIÊN LAY'S TẢO/ TỰ NHIÊN 150G -39% 31.300° 22.000 Wfoo PEELING CUNNY 150 Đ/GÓI KẸO DẺO WOLFOO VỊ XOÀI BÓC VỎ 150G 47.500º 28.900€ 1t SỬA TUỔI NGUYÊN CHẤT TIẾT TRUNG 1 lit SỬA TUỔI TIẾT TRUNG RẤT ÍT DƯƠNG SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG VINAMILK GREEN FARM KHÔNG ĐƯỜNG/ RẤT ÍT ĐƯỜNG L CFRUR la Fruit BÁNH BÔNG LAN NHÂN MỨT ĐÀO Dac Cắt Miếng 300 (12 60x25 ORION Сросо бе 41.500º 34.900 Đ/HỘP ORION Choco Pie ORION Bank Choco. Pie Tinh Choco-Pie HONG NET WT:06 11.87 or 12 PACKS BÁNH BÔNG LAN MỨT ĐÀO 300G/ DARK 360G/ CHOCOPIE 12P 396G 43.900 09

Other LOTTE Mart offers

Latest promotions