Co.opmart Offer 7.5.2020 - 20.5.2020 - page 2 - NO LONGER VALID

2 4 5 ... 29
Co.opmart offer  - 7.5.2020 - 20.5.2020. Page 2.
2 4 5 ... 29

Scroll through this Co.opmart offer valid from 7.5.2020 to 20.5.2020 to see the latest deals. On 28 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 28. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

 
 
GIAO HÀNG TẬN NHÀ ĐIỂM THƯỞNG THẢ GA Từ ngày 07/05 và 14/05/2020 Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA. Khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua hàng qua điện thoại/ email/ zalo... (không áp dụng cho khách hàng mua sắm tại khu tự chọn của siêu thị và sử dụng dịch vụ giao hàng). Thể lệ: đối tượng khách hàng của chương trình mua sắm với giá trị hóa đơn từ 400.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 30 điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng. - Không áp dụng cộng dồn hóa đơn. - Tối đa 30 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày. THỨ NĂM HÀNG TUẦN Uu đãi thành viên thêm ngần điểmthưởng Từ ngày 07/05 đến 20/05/2020 Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Finelife và HTV Co.op. Khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm tham gia chương trình sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thường vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình Bọch Kim Khi mua sản phẩm của Abbott: x4 х6 Thực phẩm dinh dưỡng Pediasure BA vani hộp thiếc 1.6kg Thực phẩm bổ sung Grow Gold 3+ hộp thiếc 1.7kg - Thực phẩm bổ sung Grow 4 hộp thiếc 1.7kg Khi mua sản phẩm của La Cusina: số điểm Chân giò xông khói - À La Carte - Chả giò hải sẵn trái cây sốt Mayonaise ST 10 300g - Chả ram tôm đất Bình Định 250g số điểm ALa Carte GROW PediaSure CHẢ GIÓ SHAI SANE TRÁI CÂY Abbott GROW COLD CHÀN GIÓ XÓNG KHỘI Theet ng va

Co.opmart promotions

Most popular promotions