Co.opmart Offer 26.3.2020 - 8.4.2020 - page 7 - NO LONGER VALID

1 ... 7 ... 33
Co.opmart offer  - 26.3.2020 - 8.4.2020. Page 7.
1 ... 7 ... 33

Scroll through this Co.opmart offer valid from 26.3.2020 to 8.4.2020 to see the latest deals. On 32 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 32. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

 
 
VỚI HÓA ĐƠN 400.000Đ Thể lệ: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với giá trị hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên (không tính Phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000d được mua 02 sản phẩm...). - Mỗi khách hàng chỉ được mua tối da 10 sản phẩm/ hóa đơn. - Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân). Khách hàng có thổ cộng dòn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm siêu ưru đãi. - Hóa đơn tham gia chương trình và thanh loán sản phẩm siêu ưu đãi, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác. Ngày 27,28,29/3/2020 Loesly GIẢM GIẢM 37% 40% 00009 Giá bán: 1.490.000d wichnang 591.000đ Khách hàng thanh toàn 899.000đ/ cái Giá bán: 1.590.000d oarg 591.000đ GIẢM Khách hàng thanh toán 999.000đ/ cái 27% Nài chiến không dhu Mishio MK155-3.5L Máy xay trái cây Phips HR2115/01-1.5L Giá bán: 1.499.000d Co.opmart ang khách hàng 400.000đ Khách hàng thanh toán 1.099.000đ/ cái GIẢM GIẢM 35% 27% Tủ nhựa TABI 5 ngăn Duy Tân GIẢM 40% MAISU O RINGO PEWRAP werabatheshm 150 Giá bán: 95.000d Cupmet ng hah tàng 38.000đ Khách hàng thanh toàn Giá bán: 399.000d g 140.000đ Giá bán: 1.099.000d Co pmat arg hach năng 300.000đ Khách hàng thanh toán Motor 57.000đ/ hộp Khách hàng thanh toán 259.000đ/ bộ 799.000đ/ cái Mang bọc thưc phẩm PE -0.3x150m Bộ lau nhà 360 độ Matsu 0497-10L Duy Tân Ouạt đứng Naga. Romoto NAG1001 5sw vai hda don mua hàng trọng khu b Siêu ưu đãi miền phí Nann, nội a Co opmathoer dong 10s vài ti chc Thn Tham knaci

Co.opmart promotions

Most popular promotions