Co.opmart Offer 26.3.2020 - 8.4.2020 - page 12 - NO LONGER VALID

1 ... 12 ... 33
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 12.
1 ... 12 ... 33

Scroll through this Co.opmart offer valid from 26.3.2020 to 8.4.2020 to see the latest deals. On 32 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 32. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
sản phẩm thứ 2 giá Thể lệ: - Trong thời gian diễn ra chương trinh, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 300.000đ trở lôn, (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khẩu thường mại) số được mua 01 tặng 01 sản phẩm cùng loại trong ngày (hóa đơn 600.000d được mua 02 sản phẩm.). - Mỗi khách hàng chi được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn. - Chi áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân). Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm. - Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phấm, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác. Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thổ thay đổi khi hết hàn). đông Ngày 03,04,05/4/2020 Select Cooe Select Ga nàn phẩm 375.000đ/ cái MUA n phá Pu giá Chio xho chống dinh Coop Soloct 36cm GOOP Select Sel Gi sin pấn 92.900đ/ cál JUA snghmth giá G sàn ghấm 75.500đ/ cál MUA sốn phám Pu Select giá Hộp nhựa chữ nhật Coop Select 2.AL Hộp nhựa chữ nhật Coop Select 1.6L Select COOP sàn phần 42.000đ/ cái MUA sảnghẩmthu Select giá GA sản phản 19.900đ/ hộp MUA sốn phá giá Ghế nhựa xếp Coop Select 01 Mang bọc thực phẩm Coop Select 0.330m Select Select Select Seler Calnet Select Select Whw Select Select wis THÀI Ca sàn phần 25.000đ/ cái MUA tanghm h giá C dia sàn phẩm 38.600đ/ cuộn 2C Hày Sinh Họa giá Vớ nam trung Coop Soloct Ti rác Coop Soloct xám 65x80/53x63/43x56cm Нарру Select nest www.co-opmart.com.vn

Co.opmart promotions

Most popular promotions