Co.opmart Offer 23.7.2020 - 5.8.2020 - page 10 - NO LONGER VALID

1 ... 10 ... 33
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 10.
1 ... 10 ... 33

Scroll through this Co.opmart offer valid from 23.7.2020 to 5.8.2020 to see the latest deals. On 32 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 32. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
VỚI HÓA ĐƠN 400.000Đ SIÊU Thể lệ: - Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơm trong ngày từ 400.000đ trở lên, (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưru đãi trong ngày (hóa dơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm ..). - Mỗi khách hàng chỉ được mua tối da 10 sản phẩm/hóa dơn. - Chi áp dụng với hỏa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa dơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân). - Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị đồ được mua sản phẩm siêu ưu đãi. - Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm siêu ưu đăi, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác. - Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thổ thay đổi khi hốt hàng). VOIHOA ĐONI 400.000Đ Từ ngày 31/07 đến 02/08/2020 27 Giá bán: 129.0004 Co epmat wonn Nang 47.100đ Khách hàng thanh toán 81.900đ/ cái Áo thun nam NT LUS ollis Giá bản: 1.099.000d Co opmart eang 400.000đ Khách hàng thanh toán Giá bán: 999.000d Coopmat sing khch hàng 350.000đ Khách hàng thanh toàn 649.000đ/ cái Giá bán: 281.000d Coopmat n Nang 92.000đ Giá bán: 269.000d Coopmat rg hch hàng 90.000đ Khách hàng thanh toán Khách hàng thanh todn 699.000đ/ cái 189.000đ/ bộ Bộ khăn cao cấp Mollis R5 179.000đ/ cái Áo khoác thun nam Valy nhựa PAN 24" Valy nhựa PAN 20" Giá bản: 110.0004 Copmat 40.100đ НОМЕТЕХ g khdch hang 40.100đ Khách hàng thanh toán 69.900đ/ cái Ruột gối năm 40x60cm Giá bản: 199.000d Coopmart wrg Anaeh nang 69.100đ Khách hàng thanh toán 129.900đ/ cái Ruột gối ôm 37x105cm Giá bán: 50.000d Cootmart g hh hang 25.000đ Khách hàng thanh toán 25.000đ/ đôi Giá bánc 750.000d 0.opmart Giá bán: 780.000d ingkdch Nang 271.000đ Khách hàng thanh toán 509.000đ/ bộ rg en ang 261.000đ Cocomar Khách hàng thanh toán 489.000đ/ bộ ESIOREN CATHA Dép kẹp nam/ nữ Bộ drap bọc cotton SN 1.6x2m Bộ drap bọc cotton SN 1.8x2m Dịch vụ cung cấp các thông tin khuyến mãi của hệ thống Co.opmart: Tổng đài chăm sóc Khách hàng 1900555568 Địa chỉ amail: chamsockhac[email protected] May mặc 9.

Co.opmart promotions

Most popular promotions