Co.opmart Offer 28.03 - 10.04.2024 - NO LONGER VALID - page 19

Co.opmart offer - 28.03.2024 - 10.04.2024.
19 / 36
 
CA LOC FILLET TU 04/4 DEN 10/4/2024 19-01 88.000 d/kg 93.0000 Cá diêu hồng làm sạch 19-42 42.000 d/gól 51.5000 Cá lóc cắt lát 300g 19-03 95.000 d/kg 106.000d Phi lê basa tươi 19-04 66 000 d/kg 77.0004 Cua xây 19-05 72.000 92.0004 Sườn non đông lạnh Trustfarm 500g 19-08 80.000 d/vi 96.0004 300 Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh Newzealand 300g Tori leBOUCHER ( Sinh Minh 19-07 82000 d/vi 98.0006 Phi lê gà Unitek 1kg 19-08 41.000 divi 49.0000 Phi lê gà Leboucher 500g 19-09 52 000 d/vi 60.9004 Má đùi gà cắt khúc BMFOOD 1kg GIAM 15% 10-10 Phi lê basa muối sả sơ chế TOP GÀ SAY LÀ CHÍNH GIÁM 15% 19-11 Cả điều hồng chưng tương sơ chế GIẢM 20% 19-12 Gà sấy lá chanh TNP GIẢM 15% Cần tây 19-13 GIÁM 15% 19-14 Cải ngọt co.op gói 300g/ 500g GIAM 15% Cà rốt Đà Lạt 19-15 \)) TRẢI NGHIỆM ĐẶT HÀNG ONLINE XX-YY theo số thứ tự trên từng sản phẩm (số trang) (số thứ tự) GIAM 15% 19-11 Dua leo co.op GIÁM 15% 19-17 Nấm bào ngư trắng 250g THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 19

Other Co.opmart offers

Latest promotions