Co.opmart offer - 15.02 - 28.02.2024 - page 8

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 8.
8 / 37

Products in this offer

 
Exe deay 3 khng GIẢM 15% Cần tây GIAM 15% Khổ qua trái/ 09-03 Chuối sử 09-07 GIAM 15% 09-11 GIAM 15% Bí ngòi xanh 09-04 GIÁM 15% 09-08 Khổ qua Co.op GIÁM 15% 09-12 Nho xanh không hạt Nam Phi/ Peru Úc kg \)) TRẢI NGHIỆM ĐẶT HÀNG ONLINE XX- YY theo số thủ tự trên từng sản phẩm 6 trang số thứ tự TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 28/02/2024 GIÁM 25% Chay 09-01 Cốt lết chay kg GIÁM 15% Bắp cải trắng GIÁM 15% 09-05 09-09 Cải ngọt Co.op gói 300g/500g GIAM 15%D Táo Organic Juliet kg AN (ВО NUONG GIAM 25% 09-82 Bò nướng chay kg GIẢM 20% GIAM 15% Anithien China Chay 09-06 Cha Nám Chay 250g 09-10 Cải thìa Co.op gói 300g/500g KINURO TIN KHÁNH GIÁM 15% Nằm kim châm VN 150g. THỰC PHẨM CHAY - LÀNH SỨC KHỎE | 09

Other Co.opmart offers

Latest promotions