Co.opmart offer - 15.02 - 28.02.2024 - page 3

Co.opmart offer - 15.02.2024 - 28.02.2024.
3 / 37
 
GIÁM 15% 04-01 Táo đỏ Mỹ kg Táo Envy Mỹ kg Táo Jazz Mỹ kg Táo Ambrosia Mỹ kg (CP Tuoi, Sath An a THIT GA FRESACKEN GIAM 15% 04-05 Cánh gà CPV Food GIAM 15% KDXD BA CHI B0 MY SHEFUR MOKY 300 g TỪ NGÀY 15/02 ĐẾN 21/02/2024 JAZZ (CP) Tudi, Sach An an THIT GA FRESHPACKIN GIAM 20% 2004 04-06 Cánh gà khúc giữa CPV food GIÁM 15% edir com Fynbe | Sâm dây |gọc Linh GIÁM 15% 04-02 Set canh tiềm Samday NL 300g GIAM 20% 04-04 Nạc dăm heo kg (VS,AHT,NP) Nạc đùi vai heo kg (VS,AHT,NP) GIAM 15% 04-07 File Basa muối sả 04-12 66.000 d/kg 77.000d Cua xay Kg 04-10 04-11 Ba chi bo Mỹ NZL 300g Cánh gà tầm gia vị sơ chế 04 | CẨM NANG MUA SẮM CO.OPMART - TỪ NGÀY 15/02 ĐẾN 28/02/2024 V.farm 04-03 các ch KHAC PHH 29.000 33.500d Trứng gà không phôi loại 1 vĩ 10 trứng-Vfarm 04-08 65.000 d/kg 75.000d Đầu cá hồi đông lạnh 04-09 95.000 106.000d File basa tươi 04-13 62.000 72.000d Cá trê không đầu kg HOTLINE: 1900 5555 68

Other Co.opmart offers

Latest promotions