Co.opmart Offer 15.02 - 28.02.2024 - NO LONGER VALID - page 19

thumbnail - <retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 19.
19 / 37

Products in this offer

 
NamDuong NƯỚC TƯƠNG | THƯỢNG HẠNG Contr Nestle C Tor 1951 20-01 39.2000 22.000 d/chal 24.000 d/chai Viesh Nước tương Nam Dương thượng hạng chai 500ml TH true FOOD KIM CHI CAI THAD CAT LAT SOS 20-03 54.500d d/hop 35.500 38-500 d/hop Kim chi cải thảo TH True hộp 500g Nestle A Croatic 10kg Vfresh tâm trong 17.200 ĐƯỢC CHUA SỰC CHÚA SỢ CHUC SỰU CHÚC UONGTA VEN UONGTO VEN UONGTO EN UONGIC VEN t trong 15.200 exp 20-09 41.600d 31.000 d/hop 20-06 31.000d 22.500 d/loc 23.500 Sữa chua uống Nestle lốc 4x110ml 500 g Khi bạn thông 19.000 36.000 d/hop CHÍNH PH 16.000 Ne Vies Gin no 8.500 Giảm trong 7.500 Nastle A Vfresh www 11 ke Gangny 10.600 LAT KOMKE LEE KUM KEE DAU HAO THẦN TÀI ORNAN TERSACE 20-02 41.500d 29.500 d/chal 33-500 d/chai M Dầu hào Thần Tài LEE KUM KEE chai thủy tinh 510g (VINAMILK Phô Mai 2.5 20-04 29.500d 9.700 d/hop 22 Gam egy 12.000 NESCAFE CAFE SUA DA Gam gy 8.000 20-07 45.500d 37.000 d/hop 23.700 d/hop Phô mai Vinamilk hộp 120g 20-10 59.000d 39.000 d/chai Glim no 6.800 39.000 d/hop Nescafe sữa hòa tan 3in1 hộp giấy 10x249 km trong 5.800 Can Beginn 8.500 Gamy 6.500 We 832 Select Gimigay 20.000 Gilm nigay 14.000 S 3 ee 3Mien 20-05 94.000d 73.000 d/ thùng Mien 75.000 d/ thùng Select Ming Bo Thu Phd 20-08 125.000d 79.000 99.000 d/hop Reev 3Mien Màng bọc thực phẩm PE Co.op Select 200m Hang c Giám C Từ ngày 15/02 - 28/02/2024 85.000 d/chai Mì Reeva 3 Miền chay lá đại tôm hùm tôm chua cay/ bò sợi phở thùng 30x65g NEW chay La Ba Gigy 21.000 Tâm trong 19.000 20-11 155.000 lect TAM HO 46.000 Qua ng 26.000 tâm trong 70.000 5.600 105.000 45.000 d/chai d/chai Nước ép đào/ cam có đường Vfresh hộp giấy 1L Dầu nành Co.op Select 1L Nước giặt hương hoa đậm đặc Co.op Select 3.6kg 20 | CẨM NANG MUA SẮM CO.OPMART - TỪ NGÀY 15/02 ĐẾN 28/02/2024 hàng 50.000 Visa Chice Cay DOK 3Mien Reeva Tom Hum Cerrad 3 Miến 3 Mie Tâm Chúa bay Bo Sol Pho O GOOD Select NƯỚC Loại Sơn. Hurg Hoa Ho FLOOR CAMER SUPER SCENT 20-12 79.900d 46.000 55.000 d/chai NEW Gigy 33.900 Gibm ngpy 24.900 Nước lau sàn Co.op Select hương hoa hạ 3.6L HOTLINE: 1900 5555 68

Other Co.opmart offers

Latest promotions