Co.opmart offer - 15.02 - 28.02.2024 - page 17

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 17.
17 / 37

Products in this offer

 
COOP 18-01 64 1.900 d/kg 75.9000 Xà lách Crispi Co.op Select kg "không áp dụng khu vực miền Bắc 18-04 24.900 32.600d Khổ qua Co.op Select kg “không áp dụng khu vực miền Bắc 18-07 81.900 d/chai Select 18-10 26.900 đi gói 18-13 A 42.900 Select 117.000d Dầu nành Co.op Select 2L đi gói 1 kg Select ay LACK COOP 450 g COOP Fabr 32.6006 Bún tươi Co.op Select đặc biệt 450g S Select Bún Tươi HELL Select RAR tháng tá Select Đường Duong Phent ROCK SUGAR 18-02 39.900 d/kg 44.900d Khoai lang Co.op Select túi kg "không áp dụng khu vực miền Bắc Select ESSEN Q& 18-05 14.900 đi gói COOP Chương Trình Khuyến Mãi - Hàng | Finest GAD LOT TIM THAN 18-08 41.500 d/hop 18-14 16.500 digói COOP 18-06 16.900d Cải ngọt/Cải xanh/Cải thìa Đà Lạt Co.op Select 450g Dầu thực vật Co.op Select cd 2L 91-500 “không áp dụng khu vực miền Bắc Select 9mm By 1 kg 51.700d Gạo lứt đỏ/ gạo lứt tím than Co.op Finest 1kg Select Nui Rau Cù VEGETABLE MACARON 18-11 25.900 28.900d Nui rau cù Co.op Select 500g Select Trà Xanh THE NOW Gobe finest Select D Select TL Thi Ngun 18-03 21.500 26.500d Dua leo Co.op Select kg "không áp dụng khu vực miền Bắc 46.900d Đường phèn Co.op Select 1kg 18 | CẨM NANG MUA SẮM CO.OPMART - TỪ NGÀY 15/02 ĐẾN 28/02/2024 COOP Hàng Nhãn Riêng Bánh 18-09 18.500 ai goi 20.4006 Bún gạo Co.op Select 500g es dies ming www Select maya Select 0.0 ƯU THỰC VỚI Thuc 500 Select Bánh Trông Siêu Mỏng SUPERTHI UPING HOLL WEAPPER COOP Select BG 18-12 22.900 25.1000 Bánh tráng mỏng Co.op Select 22cm 4009. GOOD Select Bánh Gạo Nướng VNT N Tang 1 gói đường RE Co.op Select 1 kg 29.2000 J... Select Bung T Sản phẩm MOI 18-15 18.500 Giá khuyến mãi 20.900d Trà xanh/ trà lài Thái Nguyên Co.op Select goi 100g Bánh gạo ngọt tự nhiên Co.op Select 150g HOTLINE: 1900 5555 68

Other Co.opmart offers

Latest promotions