Co.opmart offer - 15.02 - 28.02.2024 - page 16

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 16.
16 / 37

Products in this offer

 
17-01 5.700 6.700d MO ΜΟΙ 131 dithing thùng, d/chai Tre Boo 151.500d Trà bí đao Wonder lon 280ml loVie C 17-06 d/chai 4.800d ONDERFARM ONDERFARM Tre Habao 81.900 đ/ thùng PRE ate 17-09 14.500 d/on 15.000d 17-11 laVie laVie laVie ÁC KHOẢNG THIÊN NHIÊN 106.000d Nước khoảng thiên nhiên Lavie 500ml N 321.000 đ thùng 27 339.900d Bia Sài Gòn Special lon cao 330ml SILVER 24 VA Nestlé Waters 441.500 452.000d Bia Heineken Silver lon 330ml 6970 laVie HOW SU ★ Heineken SILVER 34 CHA I 17-02 18.200 d/chal 21.100d Nước Teppy cam tép chai 1L 17-04 10.000 d/hop ΒΙΑ/ BIA SAIGON SAIGON SPECIAL SPECIAL C y 17-07 57.500 d/loc Dus Tes Vico Fresh KENKEN ineken nelinel TAN a * E KAL Minute Mite Maid Maid TEPPY | TEPPY CU CE Cusik dan and E 13.500d Nước dừa xiêm/hương sen Vicofresh hộp giấy 330ml \)) TRẢI NGHIỆM ĐẶT HÀNG ONLINE XX- YY theo số thứ tự trên từng sản phẩm NGBO NÓ NHƯ T 61.2000 Nước tăng lực Sting dâu lon cao 6x320ml suk Te G VICO Fresh nang d 17-10 25 .200 d/lon 29.2000 17-12 d/thung 12 10-500 d/lon 11.800d BỊ MỆT VEKEN SAPPORO PREMIUM BLER 339.500d Bia Sapporo Premium lon 500ml BEER-O 17-03 17.500 22.500d Nước trái cây Bread Barber Shop dâu/süra 235ml 17-05 30.900 d/hop 124.000 nhùng Bia Viet lon 330ml Bread Bread NUDC DUR TUO COCO "FRESH E 40.2000 Nước dừa Coco Fresh hộp giấy 12 BIA VIỆT Ca WILK TƯỢN NGOAN THUANI 17-08 52.000 NHÂN SAU 56.000d Thực phẩm bổ sung nước tăng lực Sting lon cao 6x320ml ASAPPORISAPPORO SAPPORO - PREMIUM BEE PREMIUM BEER PREMIUM BER 1 asoone NGỌC QUA TUỔI COCO "FRESH TÍCH NGOẠI THIÊN ĐỂ BIA VIỆT BIA VIỆT Cold Brew Cold Brew LAGER LASER THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ | 17

Other Co.opmart offers

Latest promotions