Co.opmart offer - 25.01 - 08.02.2023 - page 29

29 / 31

<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 29.
29 / 31

Scroll through this Co.opmart offer valid from 25.01.2023 to 08.02.2023 to see the latest deals. On 30 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. This Co.opmart catalogue offers discounts on more than 137 products, making sure you get the best deal on the things you buy! If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 30. On the current page you will find promotions on bag, cap, Similac, Oreo, glucerna; however, this catalogue from Co.opmart offers many other discounts on goods like bin, hat, snack, cap. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
THỨC THA GA TÍCHIDIEM 31/01 & 07/02/2023 Thé le: Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu: TÍCH 15 TẶNG 5 điểm thưởng ( *Chi tiết xem tại siêu thị TÍCH 15 TÄNG 101 điểm thưởng (") OREO ma Bach Kim DIEM Khi mua với hoá đơn 60.000₫ đối với sản phẩm thuộc nhãn hàng sau: Jy ki po AFC Solite ONN DUR Tai Sie Dung NA (DUNƯƠNG LA 26/01 & 02/02/2023 "Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho sản phẩm bao bì Tết Thể lê: Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sâm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thường/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng. Tối đa 20 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày Yrs đại thành viên THÊM NGÀN ĐIỂM THƯỞNG 25/01 - 08/02/2023 *10% A ARM CANVAS BAG Swar 19 TÚI VẬN “Chi tiết xem tại siêu thị x5 Khi mua các sản phẩm sau: Similac Glucerna Glucerna Abbott GROW CAD DIEM T Áp dụng cho khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim tại các hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Coopmart SCA, Coop Food, CoopSmile, Cheers, Finelife và HTV Co.op, +10 điểm thưởng GROW

Other Co.opmart offers

Latest promotions