Co.opmart Offer - 16.6.2022 - 29.6.2022 - page 39

1 ...

39

41
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 39.
1 ... 39 41

Scroll through this Co.opmart offer valid from 16.6.2022 to 29.6.2022 to see the latest deals. On 40 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. This Co.opmart catalogue offers discounts on more than 166 products, making sure you get the best deal on the things you buy! If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 40. On the current page you will find promotions on Similac; however, this catalogue from Co.opmart offers many other discounts on goods like eau de parfum, DAC, DAC. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
CHÚC MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM Thời gian: Ngày 28/06/2022 Cả nhà hợp sức - Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim đi mua sắm cùng gia đình (") và có hóa đơn trong khu tự chọn với giá trị từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh cùng nhau rinh quà th toán bằng chiết khấu thương mại và sản phẩm bia) sẽ n được tặng ngay 01 phiếu mua hàng Thực phẩm tươi sống trị giá 30.000đ. // - Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 phiếu ngày Phiếu mua hàng 30.000 - Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình. music Pamung 5 ADOR COOR Phiếu mua hàng 30.000 P - Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình. (") Áp dụng khách hàng đi nhóm từ 2 người trở lên Thứ 3 thả ga tích điểm Ngày 16/06, 23/06/2022 Ngày 21/06, 28/06/2022 TÍCH 15 Tài sử dụng TÍCH 15 tạo tương lai TẶNG TẶNG Đoàn kim lại km 10 +10 Guten Ming điểm thường điểm thường. - Khách hàng Thành viên mua sắm và sử dụng túi môi trường Co.opmart được tặng 10 điểm/ hóa đơn * Tối đa tặng 20 điểm/ ngày Mư đãi Thành viên Bac Vang Bach Kim thêm ngàn điểm thưởng Áp dụng từ 16/06 đến 29/06/2022 dành cho khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim Tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart SCA, Cheers, Co.opFood, Co.opSmile và Finelife. THOA KỲ Đ Abbott PediaSures 2 Similac PRODI-G Construites, Lotola, Miami Be V Similac P Mong Van (exe x6 P som MIND TUHA sy Pediasure Vanilla 1.6 kg so diem Similac 4900g/ 1.7 kg ទ MOI ASC- so diem

Other Co.opmart offers

Latest promotions