Co.opmart Offer 4.6.2020 - 17.6.2020 - page 3 - NO LONGER VALID

1 3 5 6 ... 35
<retailer> - <MM.DD.YYYY - MM.DD.YYYY> - Sales products - ,<products from flyers>. Page 3.
1 3 5 6 ... 35

Scroll through this Co.opmart offer valid from 4.6.2020 to 17.6.2020 to see the latest deals. On 34 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Co.opmart, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 34. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Co.opmart, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

Products in this offer

 
 
VỚI HÓA ĐƠN 400.000Đ au dãi Thế lệ: Trong thời gian đễn ra chương trình, khách hàng mua sám trong khu tự chọn với giá trị hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên (không tỉnh Phần tiền thanh toán bằng chiết khẩu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm..). Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm hóa đơn. - Chi áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân). - Khách hàng có thể cộng dòn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm siêu ưu đãi. - Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm siêu ưu đãi, vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTV nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác, Thứ 6, ngày 12/6/2020 THE HE SIÊU TIẾT KIỆM 131.000 3.2L 122.000Đ*** TIẾT KIỆM ĐẾN TỤI MỚI T BẢN CỨNG ĐẦU KHONG 176.000Đ^ Comfort THOM LAUHON CHOA OMO Downy Prcarium Parfuar CHO DA NHẠY CẢM ĐAM MÉ CONG THỤC IENG CHO CẢ BỆ VÊu Gia bản: 199.000d ng a ang 69.000đ Giá bán: 238.0004 Giá bản: 199 000d y ng 68.100đ C 69.000đ Khách hàng thanh toàn 169.900đ/ bich Khách hàng thanh toàn 130.000đ/ túi Khách hàng thanh toán 130.000đ/ túi Bột giặt Omo đỏ 6kg Nước xả Comfort đậm đặc mềm dịu nhạy cảm túi 3.2L Nước xả Downy dam mê túi 3L. 84.000 d MỘI O heade shoukders O heads shouklers On JON BACD HANG ĐA MENIHO COL MANI CANG BONG Giá bản: 166.50od ng kang 64.500đ d Khách hàng thanh toàn 102.00óđ/ chai Sữa tấm Lifebuoy bảo vệ vượt trội 1.1kg Giá bán: 106.00od ng iatang 61.000đ Khách hàng thanh toán 45.000đ/ bình. Nước rửa chén On1 hương Kiwi & Aloe Vera 3.8kg Giá bán: 189.000a ng 74.000đ Khách hàng thanh toán 115.000đ/ chai 1Bio và vugt tro 10. Dầu gọi Head&Shoulder sạch gàu bạc hà 850ml Co.opmart - bạn của mọi nhà Siêu ưu đãi

Co.opmart promotions

Most popular promotions