Big C Offer 17.4.2020 - 19.4.2020 - NO LONGER VALID

Big C Offer

17.4.2020 - 19.4.2020 - NO LONGER VALID

1
Big C offer  - 17.4.2020 - 19.4.2020. Page 1.
1

Scroll through this Big C offer valid from 17.4.2020 to 19.4.2020 to see the latest deals. On 2 pages of the current offer, you will find the best goods from the Supermarkets category. If you want to save on your next shopping trip to Big C, don't forget to look through the entire offer from page 1 to page 2. If you want to shop smart and save on your next shopping trip to Big C, don’t miss the latest offer full of amazing deals and wonderful discounts. Come back to Top Promotion every day to make sure you don’t miss out on great promotions offered by your favourite retailers.

SẢN MUA Với hóa đơn 04 PHẨM 400.000 TIẾT KIỆM vnd vnd trở lên 122.000 Big 04 SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG ĐƯỢC MUA Từ 17.04 đến 19.04.202O MỚI VEDAN MỚI DUTCH LADY DUTCH LADY Bột ngọt Độ tinh khiết trén 99% Monosodium Glutamate KEM ĐAC Có ĐƯỜNG WEETENED CONDENSED CREAMER KEM ĐẶC CÓ ĐƯỜNG SWEETEHED CONDENSED CREAMER TIẾT KIỆM 100 vnd TIẾT KIỆM 150 21700 Lô 2 sữa đặc Cô Gái Hà Lan 55.000vnd 110.500vnd vnd Bột ngọt Vedan 39.900 88.800 túi 560g 2kg vnd/lô vnd/bịch NHANH HƠN thoi benlà Hương NOH HNVHN thom *Tie 53 ben lâu Tiết kiệm 53.600đ MOI Lifebuoy Lifebuoy OMO OMO sla tám bảo vệ khỏi vi khuốn chăm sóc da vditinhthất sủa sda tâm bảo vệ khỏi vi khuẩn bảo vệ vượt trội 10 với sctivnaturl shiel + Omfort +Omfort TIMH Cu THOM NGẤT NGÀY TIẾT KIỆM Sữa tầm Lifebuoy 30 900 Bảo vệ vượt trội 10/Chăm sóc da túi 850g 109.800vnd TIẾT KIỆM 300 vnd 54 nd 214.200vnd 7 78.900 900 Bột giặt Omo Comfort tinh dầu thơm/tinh dầu 159md/eich .900 vnd/túi hoa hồng 5.5kg vnd/bịch Với hóa đơn từ 800.000vnd trở lên, Khách hàng được mua 8 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI/ Với hóa đơn từ 1.200.000vnd trở lên, Khách hàng được mua 12 SẢN PHẨM KHÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN,.HÓA ĐƠN TỐI THIẾU ÁP DỤNG KHÔNG BAO GỒM CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ĐANG KHUYẾN MÃI VÀ CÁC SẢN PHẨM BIA, RƯỢU, SỮA BỘT CHIẾT BỘT

Big C promotions

Most popular promotions